Celiakie u dětí vyžaduje rychlou léčbu

Celiakie neboli céliakie, celiakální sprue (CS) či glutenová enteropatie je autoimunitní onemocnění, kterým postižený jedinec obvykle trpí po celý život. V praxi jde o permanentní nesnášenlivost lepku a dalších látek obsažených v obilí, tzv. prolaminů.

Příznaky celiakie u dětí

pšeničné pole - problém pro dětské celiakyPro celiakii u dospělých i dětí je charakteristická individuální proměnlivost příznaků. Lékaři popisují více než 300 možných projevů, resp. symptomů. Tyto symptomy celiakie můžeme rozdělit na velmi časté a méně časté.

Celiakie u dětí oproti celiakii u dospělých zahrnuje zčásti odlišné symptomy. Mezi hlavní příznaky u kojenců i starších dětí postižených CS se řadí zažívací problémy spojené s bolestí žaludku a střev. Níže uvedený seznam příznaků celiakie uvádí velmi pravděpodobné projevy této nemoci u dětí, nikoliv u dospělých jedinců.

  • chronický průjem, který může obsahovat stopy krve
  • chronická zácpa
  • problémy s růstem těla dítěte
  • ztráta apetitu spojená s neschopností přibrat na váze kojence či staršího dítěte
  • zvracení
  • časté a silné nadýmání
  • pocit gastrointestinální bolesti (bolest břicha)
  • letargie, apatičnost a únava
  • rychlé a časté změny nálad, resp. vznětlivost dítěte

Neschopnost dětí přibrat na váze

Možná vás zarazil příznak, kde je popsán průjem spojený s neschopností nabrat váhu. Je logické, že dítě, které trpí průjmem, nemůže přibrat. Ovšem celiakie u dětí je spojena s poruchou resorpce živin v tenkém střevě. Sliznici tenkého střeva poškozuje příjem prolaminů, látek obsažených v obilninách.

Tyto bílkovinné látky poškodí tzv. vily (papily), které umožňují zvětšení resorpční plochy nutné pro dostatečné vstřebání důležitých vitamínů, organických i anorganických látek zpět do těla a následně krevního řečiště dítěte. Pokud dítě, a to i přes ztrátu apetitu, přijímá dostatek či přemíru jídla, docílí se nabytí břicha, ale nohy a ruce zůstanou velmi štíhlé.

Dieta a první léčba celiakie u dětí

zákaz výrobků z pšenice u dětí s celiakiíJestliže se náhle změnilo chování dítěte či má dítě vážné střevní potíže déle než 12 hodin, rozhodně se vyplatí co nejrychleji vyhledat lékaře pro určení přesné diagnózy. Pokud dítě zároveň s průjmem i zvrací, a navíc se změnilo jeho chování, je zde možnost, že dítě trpí právě celiakií.

Aby se při průjmovém onemocnění dětí zamezilo zhoršení zdravotního stavu, je nutné sestavit vhodný dětský jídelníček. Dieta u dětí při celiakii je prvním a de facto i zásadním krokem k úspěšné a rychlé léčbě. Bohužel, celiakie (jakožto autoimunitní onemocnění) s sebou v naprosté většině případů nese starosti po celý život. Úplná léčba je tedy obvykle nemožná, ovšem příznaků celiakie u dětí se lze zcela zbavit.